2014/05/27

MizMedi IVF- Эрэгтэйн шалтгаантай үргүйдлийг оношлох


 Эрэгтэй үргүйдлийг оношлох шинжилгээ

-Үргүйдлийн нарийн мэргэжилтэн, эрэгтэйчүүдийн эмчилгээний чиглэлээр олон жил ажилласан ажлын арвин туршлагатай мэргэжлийн их эмчийн үнэн зөв оношлогоо

- Компьютроор үрийн шингэнийг задлан шинжлэгч аппаратыг ашиглан хийдэг үрийн шингэний нарийвчилсан шинжилгээ

- Гормоны шинжилгээ болон эр эсийн эсрэг биет байгаа эсэхийг тогтоох шинжилгээ

- Хромсом, үргүйдлийн генийн шинжилгээ болон эр эсийн доторх DNA-ийн шинжилгээ.

-Шулуун гэдэсний эхог ашиглан даавар ялгаруулагч болон үрийн шингэн дамжих сувгийн шинжилгээ хийх
-Төмсөгнөөс биопсийн шинжилгээ авах

Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэхийн тулд эхнэр нөхөр 2 хамт ирж шинжилгээ өгөх эсвэл урьдчилан шалтгаанийг тодруулсны үндсэн дээр нөхрөөс шалтгаалах шалгаан өөрөөр хэлбэл эр эсийн ямар нэгэн гажиггүй тохиолдолд эхнэр нь түрүүлж Солонгост ирээд шинжилгээ болон эмчилгээнд хамрагдах тохиолдол ихэвчлэн гардаг.
Харин эрэгтэйн шалтгаантай үргүйдлийн хувьд Монголд онош тавиулан эр эсгүй гэж гарах юм уу эр эс ямар нэгэн гажигтай гэж гарсан тохиолдолд нөхөр нь түрүүлж Солонгост ирж нарийн шинжилгээ болон эмчилгээнд хамрагдан Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэх боломжтой гэсэн тохиолдолд эхнэр нь ирэх боломжтой байдаг. Иймд үр шилжүүлэн суулгах ажилбараар дамжуулан хүүхэдтэй болохыг зорьж буй гэр бүл нь Эмнэлгээ зөв сонгон холбогдож нарийн төлөвлөгөө гаргасны үндсэн дээр Солонгосыг зорих нь нааш цааш олон дахин явах зардлыг багасгах, цаг хугацааг хэмнэх ач холбогдолтой юм.
МизМэди эмнэлэг нь хүн бүрийн онцлогт тохирсон үйлчилгээг үзүүлдгээрээ бусад эмнэлгээс давуу талтай юм.
 

댓글 없음:

댓글 쓰기