2014/10/23

Үргүйдлийн шинжилгээг хэзээ хийлгэвэл зохих вэ?

Үргүйдлийн шинжилгээ хийлгэхийн тулд сарын тэмдгээс хамааралтайгаар тогтоосон хугацаанд нь хийлгэвэл зохино.


 

댓글 없음:

댓글 쓰기