2014/11/11

Эрэгтэй үргүйдлийг оношлох шинжилгээ


МизМэди эмнэлгийн эрэгтэй үргүйдлийг оношлох шинжилгээ

ØКомпьютероор үрийн шингэнийг задлан шинжлэгч аппаратыг ашиглан хийдэг үрийн шингэний нарийвчилсан шинжилгээ

Ø Гормоны шинжилгээ болон эр эсийн эсрэг биет байгаа эсэхийг тогтоох шинжилгээ

Ø Хромсомийн болон генийн шинжилгээ

Ø Хушганы Эхог ашиглан төмсөгний венийн судас бүдүүрч мушгирсан эсэх, венийн судасны бөглөрөл зэргийг шалгах шинжилгээ

Ø Шулуун гэдэсний эхог ашиглан даавар ялгаруулагч болон үрийн шингэн дамжих сувгийн шинжилгээ хийх

Ø Төмсөгний биопси шинжилгээ

Ø Эр эсийн доторх DNA-ийн шинжилгээ.

   Sperm DNA fragmentation via comet and halo sperm assay

댓글 없음:

댓글 쓰기