2014/11/27

Үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын явц / ерөнхий дараалал

Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар нь


- Өндгөвчинд өндгөн эс олноор боловсруулах (Super ovulation)

- Өндгөн эс болон эс эсийг гаргаж авах

- Үр хөврөл үүсгэх(байгалийн жамаар, ICSI)

- Үр хөврөлийг өсгөх

- Үр хөврөлийг шилжүүлэн суулгах
гэсэн дарааллаа хийгдэнэ.

Эмбрион буюу үр хөврөлийг шилжүүлэн суулгаснаас 10 орчим хоногийн дараа
- Жирэмснийг шалгана.


Үр шилжүүлэн сууглах ажилбар хийгдэх хугацаа нь дундажаар нэг сар орчим болдог.


 
 
댓글 없음:

댓글 쓰기