2014/11/09

Мизмэди эмнэлгийн гадаад өвтнүүд хамгийн ихээр үйлчлүүлж буй төвүүд

Солонгос улс үргүйдлийн эмчилгээний салбарт дэлхийд дээгүүр орж байгаа бөгөөд МИЗМЭДИ эмнэлэг нь энэ салбарт улсдаа тэргүүлж байна. Өнөөдөр олон улсын хэмжээгээр үргүйдлийн эмчилгээнд хэрэглэж буй бүхий л арга технологийг нэвтрүүлсэн JCI олон улсын аюулгүй байдал чанарын стандартын баталгааг Солонгосын эмэгтэйчүүдийн эмнэлгүүдээс хамгийн анх гардан авсан эмнэлэг бол МИЗМЭДИ эмнэлэг юм.
ҮРГҮЙДЛИЙН эмчилгээнд ICSI, PICSI, TESE, FRAGMENT REMOVAL, Assisted Hatching, embroy freezing, semen cryopreservation зэрэг олон улсын хэмжээний арга технологийн бүгдийг хэрэгжүүлж байна.

댓글 없음:

댓글 쓰기