2014/12/17

Мизмэди эмнэлгийн үргүйдлийн эмч мэргэжилтнүүд

Кансо Мизмэди эмнэлгийн iDream үргүйдлийн эмчилгээний төвийн
 эмч мэргэжилтнүүд
 
 
iDream лабораторийн эмч, эрдэмтэн судлаачид


 iDream үргүйдлийн эмчилгээний төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нар


               Дэлгэрэнгүйг үзэх
 
Их эмч, доктор Жонг Да Жон
 
Үргүйдэл болон ҮШС-ын нарийн мэргэжлийн их эмч
Ёнсей их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийг эмэгтэйчүүдийн их эмч мэргэжлээр төгссөн
Ёнсей их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийн магистрийн ангид суралцаж мэргэжил дээшлүүлсэн.
Ёнсей их сургуулийн харъяа Сэбиранс эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн дагалдан их эмч, резидент
Ёнсей их сургуулийн харъяа Сэбиранс эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн тасгийн их  
                           эмчээр ажиллаж байсан бөгөөд одоо
                          Кансо МизМеди эмнэлгийн үр шилжүүлэн суулгах төвийн 
                          эмчилгээний хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.
                          Тэрээр үргүйдэл, үр шилжүүлэн суулгалт, эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс  
                          засал, зуршилт зулбалт, нөхөн үржихүйн дотоод шүүрлийн өөрчлөлт зэргийг
                          дагнан эмчилж байна.

 
Их эмч, доктор Ким На Ён
 
Үргүйдэл болон ҮШС-ын нарийн мэргэжлийн их эмч
Ёнсей их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийг эмэгтэйчүүдийн их эмч мэргэжлээр төгссөн
Сонгюнгуан их сургуулийн самсунг чэйл эмнэлэгт дагалдан их эмч, резидент
Molecular Biology, Cornell Univ. (2008он) Chicago Medical School, RFU. (2009он) /давтан үр тогтохгүй байх саатал болон зуршилт зулбалтын клиник/
Самсунг сөүл эмнэлэгт их эмч
Кансо МизМэди эмнэлгийн үр шилжүүлэн суулгах төвийн их эмч
Тэрээр үргүйдэл, үр шилжүүлэн суулгалт, эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал, зуршилт зулбалт, нөхөн үржихүйн дотоод шүүрлийн өөрчлөлт зэргийг дагнан эмчилж байна.
Америкийн нөхөн үржихүйн нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
Америкийн нөхөн үржихүйн дархлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
Солонгосын үргүйдэл судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
Солонгосын нөхөн үржихүйн туслах технологийн хүрээлэнгийн гишүүн
2008-2010 Америкийн нөхөн үржихүйн нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээний хурал
2009 - Америкийн нөхөн үржихүйн дархлалын нийгэмлэгээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавьсан бөгөөд төлөөллийг удирдсан ахлагч, NIH award for the best abstract.


Их эмч, доктор Ким Мин Жэ

Үргүйдэл болон ҮШС-ын нарийн мэргэжлийн их эмч
Католик их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийг эмэгтэйчүүдийн их эмч мэргэжлээр төгссөн
Католик нэгдсэн төв эмэнэлэгт дагалдан эмч
Самсунг сөүл эмнэлэгт резидент
Самсунг сөүл эмнэлэгт их эмч
Лиз эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн сүлжээний захирал
Самсунг сөүл эмнэлэгт эмч
Кансо МизМэди эмнэлгийн үр шилжүүлэн суулгах төвийн их эмч
Тэрээр үргүйдэл, үр шилжүүлэн суулгалт, эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал, зуршилт зулбалт, нөхөн үржихүйн дотоод шүүрлийн өөрчлөлт зэргийг дагнан эмчилж байна
Эрдэм шинжилгээний ажлууд:
American J Obstet Gynecol (2011)205:32.e1-4 Clinical characteristics of ovarian teratoma: age-focused retrospective analysis of 580 cases
- The J Minimally Invasive Gynecology (2009)16:5.p612-615 Single port access laparoscopic adnexal surgery
- European J Obstet Gynecol and Rep Biol (2011)154:85-89 The efficacy and tolerability of short-term low-dose estrogen-only add-back therapy during post-operative GnRH agonist treatment for endometriosis
- Gynecol Endocrinol (2010) Effects of laparoscopic surgery on serum anti-mullerian hormone levels in reproductive-aged women with endometrioma гэх мэт.


Их эмч, доктор Юү Жи Хый
 
Үргүйдэл болон эндокринологи, эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын мэргэжлийн их эмч
Ихуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийг эмэгтэйчүүдийн их эмч мэргэжлээр төгссөн
Самсунг Чэйл эмнэлэгт дагалдан эмч
Чэйл эмнэлэгт резидент
Чэйл эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн их эмч
Кансо МизМэди эмнэлгийн үр шилжүүлэн суулгах төвийн их эмч
Эрдэм шинжилгээний ажлууд:
대한산부학회지, 2009 Jun;52(6):636-643
- 소아 및 청소년기 난소종양의 임상병리학적 고찰
대한불임학회지, Clin Exp Reprod Med 2011 Sep;38(3):159-163
- Age specific serum anti-Mullerian hormone levels in 1,298 Korean women with regular menstruation
대한불임학회지, Clin Exp Reprod Med 2011 Jun;38(2):93-97
- Comparison of mild ovarian stimulation with conventional ovarian stimulation in poor responders
대한불임학회지, Clin Exp Reprod Med 2011;38(4):1-6
- Serum anti-Mullerian hormone is a better predictor of ovarian response than FSH and age in IVF patients with endometriosisИх эмч, доктор Пак Хян Ги

Үргүйдэл болон ҮШС-ын нарийн мэргэжлийн их эмч
Инха дээд сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Инха их сургуулийн эмнэлэгт дагалдан эмч
Самсунг Сөүл эмнэлэгт резидэнт
Самсунг Сөүл эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт эмч, судлаач

Их эмч, доктор Ган Пүрэн Нарэ
 
 Үргүйдэл болон ҮШС-ын нарийн мэргэжлийн их эмч
Ихуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Сонгюнгуан их сургуулийн анагаах ухааны сургуульд магистерийн зэрэг хамгаалсан
Самсунг Сөүл эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт дагалдан эмч
Корэй их сургуулийн эмнэлгийн нөхөн үржихүй дотоод шүүрлийн тасагт эмч  
 
 
 
Урологи, эрэгтэй үргүйдлийн нарийн мэргэжлийн эмч нар
 
Их эмч, доктор Ким Жунг Хён
 
 
Эрэгтэй үргүйдэл, шээс задгайралт, эмэгтэйчүүдийн урологи, шээсний замын саатал зэрэг өвчнийг дагнан эмчилдэг урологич, андрологич их эмч
Ёнсей их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийг /1988онд/ төгссөн.
Урологийн тасгийн их эмч(1993 он)
Ёнсей их сургуулийн харъяа Сэбыранс эмнэлэгийн их эмчийн курсыг дүүргэсэн
Сонгюнгуан их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийн урологийн тэнхимийн профессор багш
 • Самсунг Чэйл эмнэлгийн урологийн тасгийн ахлах эмч
 • Ёнсей их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийн урологийн тэнхимийн туслах профессор
 • Кансо МизМэди эмнэлгийн урологийн тасгийн ахлагч/хэлтсийн дарга/
 • Кансо МизМэди эмнэлгийн урологийн тасгийн эмчилгээний хэлтсийн дэд захирал
 • Дотоодын эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа:
 • Солонгосын урологич эмч нарын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
  Солонгосын шээсний замын саатал, шээс задгайрах өвчин судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
  Солонгосын үргүйдэл судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
  Солонгосын эрэгтэйчүүд судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
  Солонгосын түрүү булчирхай судлалын хүрээлэнгийн үндсэн гишүүн
  Солонгосын шээс бэлгийн замын халдвар судлалын хүрээлэнгийн үндсэн гишүүн
  Солонгосын шээсний замын саатал, шээс задгайрах өвчин судлалын хүрээлэнгийн дарга, мэдээллийн комиссар
  Солонгосын үргүйдэл судлалын нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээний зөвлөх, редактор
  Солонгосын эмбриологи судлалын хүрээлэнгийн тэргүүн
 
Их эмч, доктор Ким Ки Ён
 
Эрэгтэй үргүйдэл, шээс задгайралт, шээсний замын саатал зэрэг өвчнийг дагнан эмчилдэг урологич, андрологич их эмч
Ханян их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийг төгссөн.
Урологийн их эмч мэргэжилтэй
Ханян их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийн магистрийн зэрэг хамгаалсан
Ханян их сургуулийн эмнэлгийн их эмчийн мэргэжлийн курсын дүүргэсэн
Ханян их сургуулийн харъяа анагаах ухааны их сургуулийн профессор,их эмч
Ханян их сургуулийн эмнэлгийн цагийн лектор
Кансо МизМэди эмнэлгийн урологийн тасгийн эмчилгээний хэлтсийн дарга
 

댓글 없음:

댓글 쓰기