2015/01/27

МАНАЙ ЭМНЭЛГИЙН ТАЛААР БОЛОН БУСАД ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ҮРГҮЙДЭЛ ЭРҮҮЛ МЭНДТЭЙ ХОЛБООТОЙ БҮХИЙ Л СОНИРХСОН ЗҮЙЛЭЭ АСУУНА УУ.

- СОЛОНГОСТ ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАЛААР
- ҮРГҮЙДЭЛ, ҮР ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАЛТЫН ТАЛААР
- ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМГЭГ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР
- ТӨРӨХИЙН ТАЛААР
- ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМГЭГ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР
- СОЛОНГОСТ ИРЭХ ВИЗ БОЛОН БАЙРЛАХ  БАЙР ЗЭРГИЙН ТАЛААР
СОНИРХСОН АСУУЛТАА ЭНЭ ХЭСЭГТ ҮЛДЭЭНЭ ҮҮ.
БИ ЭМЧ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХҮМҮҮСЭЭС АСУУЖ ХАРИУЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ БОЛНО.


댓글 없음:

댓글 쓰기