2015/02/03

Эрэгтэй хүний үр тогтоох чадвартай эсэхийг хэрхэн шалгах вэ?

Зарим гэр бүлүүд үргүйдэл гэхээр эмэгтэй хүнээс л шалтгаалдаг гэж ойлгоод энхэр нь л шинжилгээ өгөөд байдаг. Гэвч эхнэр нөхөр 2 хоёулаа шинжилгээ өгөх нь зүйтэй юм. Хамгийн эхний эрэгтэй үргүйдлийг шалгах шинжилгээ нь үрийн шингэний шинжилгээ юм.

Эрэгтэй үргүйдлийн үндсэн шинжилгээ


Шинжилгээний хариунаас хамааран эдийн шинжилгээ, хромосомийн шинжилгээ, Эхо гэх мэт илүү нарийвчилсан шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай тохиолдол ч байдаг.

댓글 없음:

댓글 쓰기