2015/02/26

Хамгийн аюул багатай ургийн гажгийн оношлогоо

МизМэди эмнэлгийн төрөх нь Өөрөөрөө төрөх төрөлтөөр Солонгос улсдаа 3 жил дараалан 1-р байр эзэлж байгаагаараа онцлог юм. Хамгийн сүүлийн үеийн арга технологи, тоног төхөөрөмжийг байнга судлан эмчилгээ үйлчилгээндээ нэвтрүүлж байдаг Мизмэди  эмнэлэг нь энэ удаад ургийн гажгийн шинжилгээг эхээр цусаар хийх боломжтой Harmony prenatal test -ийг шинжилгээндээ нэвтрүүллээ.

 

댓글 없음:

댓글 쓰기