2015/04/13

Солонгосын хамгийн итгэл даасан, найдвартай эрүүл мэндийн байгууллагын шагналийг МизМэди эмнэлэг хүртлээ.

2015 оны 4 сарын 8~10 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж буй ‘Medical Korea 2015’ арга хэмжээний хүрээнд Солонгосын эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн хүрээлэн(Korean Health Industry Development Institute)-гийн Солонгосын хамгийн итгэл даасан, найдвартай эрүүл мэндийн байгууллага номинацийн шагналийг МизМэди эмнэлэг хүртлээ.
On Thursday April 9th, MizMedi's very own Dr. Sung Il Roh (Far right) was awarded with 'Korea Medical Credibility Enhancement' division by Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) at Medical Korea 2015.
 
(Баруун талаас МизМэди эмнэлгийн дарга Ну Сон Иль)
 
 
Тус тэмдэг нь  2009 оноос хойш хүчээ авч  буй эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын салбарт Мизмэди эмнэлэг амжилттай урагшилж жил ирэх тусам гадаад үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдсээр байгаа бөгөөд нийт гадаад үйлчлүүлэгчдийн тоо 1 саяд хүрсэн тул Солонгосын эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд оруулсан хувь нэмэрийг үнэлж гардуулсан шагнал юм. 
Жилд дунджаар 7000 гаруй гадаад хүмүүс МизМэди эмнэлгээр үйлчлүүлж байна.
 

 
 
 
 
 
 
 

댓글 없음:

댓글 쓰기