2015/06/21

МизМэди чанартай баталгаатай эмчилгээтэйгээс гадна гадаад хүмүүс хамгийн хэрэгтэй үйлчилгээг үзүүлж чаддаг


Мизмэди эмнэлэг нь Орос, Монгол, Хятад, Америк гэх мэт олон улсын үйлчлүүлэгчдийн хөл хөдөлгөөнд байнга дарагдаж байдаг. Зарим хүмүүс танайд яагаад ийм их гадаад хүмүүс ирдэг вэ? Гадаадад төлөөлөгчийн газартай юу гэж асуух нь олонтаа байдаг. Төлөөлөгчийн газар гэхээсээ илүү зөвхөн Мизмэди л таньд өгч чадах сэтгэл ханамж, Мөн чанартай баталгаатай үйлчилгээ, 2 удаагийн Олон улсын шалгалтанд тэнцсэн стандарчилагдсан систем, орон бүрийн үйл...члүүлэгчдийг хүлээн авч тэднээс суралцан тэдэнд тусгайлан зориулсан үйлчилгээ, юунаас илүүтэйгээр үргүйдлийн нарийн мэргэжлээр төрөлжсөн эмнэлэг учир ҮР ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАЛТААР ЖИРЭМСЛЭЛТИЙН АМЖИЛТын хувь өндөр зэргээс шалтгаалан МизМэдиг сонгож байгаа юм.

댓글 없음:

댓글 쓰기