2016/01/07

Соонгост эмчлүүлэх талаар сонирхож буй хүмүүст мэдээлэл өгөх арга хэмжээ боллоо

Солонгост эмчлүүлэх, өвчтөн урих, солонгосын сайн эмнэлгүүдийн талаар бодит мэдээлэл авах, эмнэлгийн аялал зуучлал зэргийн талаар сонирхож буй хүмүүст зориулан 2015 оны 12 сарын 19-нд  Рамада Сөүл зочид буудалд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд МизМэди эмнэлэг оролцлож эмнэлгээ танилцууллаа.

Сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн аялал зуулчлал эрчимтэй хөгжиж Солонгос улсад ирж эмчлүүүлэх хүмүүсийн тоо олширсон тиймээс МДК эрүүл мэндийн аялал зуулчлалын байгууллагаас Солонгост эмчлүүлэх талаар сонирхож буй хүмүүст зориулан Солонгосын гадаад өвчтөн ихээр ирж үйлчлүүлдэг шилдэг эмнэлгүүдийг танилцуулах Солонгост эмчлүүлэхтэй холбоотой үнэн зөв мэдээлэл өгөх үүднээс тус арга хэмжээг зохион байгуулсан юм.
Мизмэди эмнэлэг тус арга хэмжээнд уригдан оролцож эмнэлгээ танилцуулан, азтан тодруулж, ирсэн бүх хүмүүст гарын бэлгээ гардууллаа.




 


댓글 없음:

댓글 쓰기