2014/10/01

Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар – IVF гэж юу вэ?

Солонгос улсын шилдэг үргүйдэл эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг МизМэди нь олон улсын стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн арга технологийг эмчилгээндээ хэрэгжүүлж байна.

 
 

Солонгос улс нь үргүйдлийн эмчилгээний салбарт дэлхийд  тэргүүлж байгаа бөгөөд МизМэди эмнэлэг нь салбартаа тэргүүлэгч нь юм.


 
 МизМэди эмнэлгийн үр шилжүүлэн суулгах төвд үрүйдлийн цогц оношлогоог хийж байна.
 
Мизмэди эмнэлэг нь үргүйдлийн нарийн мэргэжлээр дагнасан Солонгосын анхдагч эмнэлгүүдийн нэг юм.
 

댓글 없음:

댓글 쓰기