2015/04/29

МИЗМЭДИ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮРГҮЙДЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН ДАВУУ ТАЛ

МизМэди эмнэлэг бол үргүйдэл эмэгтэйчүүдийн эмчилгээгээрээ Солонгостоо тэргүүлдэг эмнэлэг юм.

Эмчилгээний аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, техник технологи, боловсон хүчин туршлага, дотоод зохион байгуулалт орчин интерьер дизайн, бусад байгууллагатай хамтын ажиллагаа зэргээрээ дээд зэрэглэлийн өөрийн гэсэн өвөрмөц соёлыг бий болгосон эмнэлэг юм.
Ялангуяа үргүйдлийн эмчилгээнд дэлхийн хэмжээний бүх техник технологийг нэвтрүүлсэн өндгөвч өдөөх үр хөврөл үүсгэх эмбрионийг засах өсөх суулгах хөлдөөн хадгалах гэх мэт хийхгүй эмчилгээ хэрэглэхгүй арга байхгүйгээрээ бусад эмнэлгээс онцлог юм. Мөн зөвхөн үргүйдлийн чиглэлээр мэргэшин энэ чиглэлээрээ дагнан олон жил ажилласан арвин туршлагатай нарийн мэргэжлийн эмч нартай тул өөрийн туршлагадаа үндэслэн хүн бүрт тохирох аргаар үргүйдлийн эмчилгээг хийж байна.

댓글 없음:

댓글 쓰기